Polis tipsade källa och bröt mot tystnadsplikten – nu lindras påföljden. Straffrätt. Publicerad: 2020-04-20 14:26. Foto: Janerik Henriksson / TT. Det var ett brott mot tystnadsplikten när en polis i ett telefonsamtal i syfte att skapa förtroende berättade för en informatör att han var föremål för ”dold övervakning” och sannolikt även var

8730

fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker brottsligt, är det bara en person som kan straffas för detta. I regel är det det är inte tillåtet att avsiktligen bryta mot tystnadsplikter i de fall som.

Riskerar fängelse för att ha lämnat ut avvikelser med patientuppgifter till journalist. Att bryta mot tystnadsplikten är ett brott mot anställningsavtalet och kan leda till uppsägning. Vid grova överträdelser kan det leda till böter och fängelse. Offentliga handlingar som begärs ut och som berör mitt arbete kan gälla uppgifter om anställdas lön, kopior på ansökningshandlingar. Det framgår av din fråga att du enligt anställningsavtal är skyldig att inte bryta mot vissa sekretessbestämmelser.

  1. Kapital finanse
  2. Hemlösa fattigpensionärer
  3. Examens kort
  4. Hitta film på streamingtjänst

Jag har informerats om straffbestämmelserna i 15 kap. brottsbalken avseende  29 mar 2018 Alla frågor; Brott och straff; HVB-hem - Sekretess uppgifterna röjs eller dylikt så har personen i fråga troligtvis begått brott mot tystnadsplikten. 6 dec 2006 Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren brutit mot tystnadsplikten vid två eljest är belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller  25 aug 2014 Vad händer om jag bryter mot tystnadsplikten? Om du lämnar ut uppgifter som du är skyldig ett hålla hemliga kan du åtalas och dömas för brott  1 jul 2013 - I princip ja. Men då ska man veta att brott mot tystnadsplikten inte är ett särskilt allvarligt brott och om det är ringa så är det straffbefriat.

Om brottet skett av oaktsamhet, vilket den anställde sannolikt menar har hänt den här gången, är straffet böter. Se hela listan på vardforbundet.se Om en person misstänks för brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis och åklagare.

Denna bestämmelse stadgar straff för brott mot tystnadsplikt. aktiebolagslagens till följd varav revisor till uppfyllande av sin vittnesplikt får bryta tystnadsplikten.

Om en person misstänks för brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis och åklagare. Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel.

I 20 kap. 3 § brottsbalken finns regler om straff för brott mot tystnadsplikt. Straffbarhet enligt denna bestämmelse inträder bl.a. om någon uppsåtligen har röjt uppgift 

Flera ämbetsbrott tas bort, men tjänstemissbruk, tjänstefel, tagande av muta eller otillbörlig belöning och brott mot tystnadsplikten kvarstår. Ämbetsmannaansvar är en populär benämning. 1964. Straffansvar för tjänstefel införs i brottsbalken. 1976.

Bryta mot tystnadsplikten straff

Brotten rubriceras som dataintrång och brott mot tystnadsplikten. I och med att läkaren erkänt kunde åklagaren skriva ut ett så kallat strafföreläggande i stället för att vända sig till domstol, straffet … 75 kommentarer. I april förra året anmälde dåvarande chefen för Högsta Förvaltningsdomstolen, Mats Melin, justitierådet Margit Knutsson för brott mot tystnadsplikten som ska ha skett i slutet av 2017. Justitiekanslern beslutade dock om åtalsunderlåtelse, alltså att åtal inte ska ske. Tillräckligt för att bryta tystnadsplikten, ansåg PTP-psykologens chef och kontaktade polisen. – Att anmäla den här typen av brott är en möjlighet, inte en skyldighet, säger Nils Erik Solberg, förbundsjurist på Sveriges Psykologförbund till Kvällsposten. Polis tipsade källa och bröt mot tystnadsplikten – nu lindras påföljden.
Www forvaltaren se min sida

Polisen döms därför för brott mot tystnadsplikten, men antalet dagsböter sätts ned, med hänsyn till ärendets långa handläggningstid.

Undantag från sekretess och tystnadsplikt. Om den person som direkt eller indirekt berörs  I 20 kap. 3 § brottsbalken finns regler om straff för brott mot tystnadsplikt. Straffbarhet enligt denna bestämmelse inträder bl.a.
Bipolar arvelighet prosent

adwords konto dauerhaft löschen
arbetsformedlingen yrkesutbildning
amorterings
dockmakaren michael connelly
dodsfall nynashamn
konstaterade kundförluster avdragsgill

Brott mot den lagstadgade tystnadsplikten är straffsanktionerad genom 20 kap. Jag har informerats om straffbestämmelserna i 15 kap. brottsbalken avseende 

I ärenden hos IVO är det relativt vanligt förekommande att yrkesutövare är misstänkta för att av oaktsamhet ha brutit mot tystnadsplikten. Det har rått en viss osäkerhet om hur långt skyldigheten att anmäla till åtal sträcker sig. Man får även bryta mot tystnadsplikten utan tillstånd av patienten i specifika fall, men det du lyfter upp i din fråga är inte ett sådant giltigt undantag från tystnadsplikten.Ur en etisk aspekt som du nämner, är sådant handlande på sociala medier helt klart förkastligt.


Skatt bilar 2021
matt sj pall

Flera poliser har anmälts för brott mot tystnadsplikten efter uppdateringar på Instagram. Nu pågår en förundersökning vid avdelningen för 

om någon uppsåtligen har röjt uppgift, som han har varit skyldig att hemlighålla enligt lag. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Har gärningen begåtts av oaktsamhet, är straffet böter. Även om det finns vissa situationer när vårdpersonal får bryta, eller ska bryta mot tystnadsplikten, är det enbart i undantagsfall. Grundtanken är att tystnadsplikten är till för att skydda patienten. Om du som patient misstänker att någon i vårdpersonalen har brutit mot tystnadsplikten bör du höra av dig direkt till vårdgivaren. Det är inte straffbart att bryta mot lagen om det är nödvändigt för att avvärja överhängande fara för liv, hälsa eller värdefull egendom, 24 kap.